Klimaatverandering voor kinderen

Hé Aardbewoners! Er wordt weer druk gepraat over klimaat, zeespiegelstijging en duurzame energie. Daarom heb ik het hoofdstuk over klimaatverandering uit Hé Aardbewoner maar even online gezet. Je kunt hem downloaden door op het plaatje te klikken.

Misschien helpt het bij het begrijpen of uitleggen van klimaatverandering. Het gaat over oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. En over de maatregelen die we kunnen nemen en waarom dat niet opschiet. Over kolencentrales, broeikasgassen, overstromingen en wetenschappelijk onderzoek. In vier pagina’s leg ik klimaatverandering uit voor kinderen. Hopelijk heb je er wat aan.

Aanvulling 2018: inmiddels heb ik een compleet kinderboek over klimaatverandering geschreven.

One thought on “Klimaatverandering voor kinderen

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑